Thursday, 09/07/2020 - 17:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Quang THịnh

TRƯỜNG TH QUANG THỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Thực hiện hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Quang Thịnh. ngày 13/02/2020 Chi bộ trường TH Quang Thịnh  đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã kiện toàn được Ban Chi ủy, bầu Bí thư và phó Bí thư nhiệm kỳ mới. Chi bộ đã thống nhất  và quyết tâm cao  thực hiện  thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

 Dưới đây là một số hình ảnh: