Friday, 27/11/2020 - 03:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Quang THịnh

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG THỊNH NHIỆM KỲ 2015 - 2017

 

ĐẢNG BỘ XÃ QUANG THỊNH

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 

 

 

                 Số: 01-BC/CBTH

         Quang Thịnh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

BÁO CÁO

 CỦA CHI ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015- 2017

TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018- 2020

 

Đại hội chi bộ trường tiểu học Quang Thịnh nhiệm kỳ 2015- 2017 là nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp , Nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ XXIV. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 của Bộ chính trị về “Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục”. Công tác xây dựng; chất lượng giáo dục được giữ vững và phát triển. Cơ sở vật chất được tăng cường cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu dạy và học, các hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng sống, ngoại khóa cho học sinh phong phú, thiết thực.  Phương pháp dạy học cũng như  cách đánh giá học sinh được đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả .Công tác xây dựng Đảng được coi trọng. Việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; Chỉ tiêu về kết nạp đảng viên, kiểm tra giám sát thực hiện đầy đủ. Trật tự an toàn trong trường học được duy trì tốt, kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ

NHIỆM KỲ 2015-2017

I. Đánh giá tình hình:

1. Thuận lợi:

Chi bộ nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ. Sự quan tâm, hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể của địa phương trong mọi hoạt động. Có Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng sát đúng với tình hình thực tế; CSVC cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đội ngũ CBGV cơ bản đủ về số lượng và chất lượng đảm bảo cho công tác dạy và học. Số đảng viên đầu nhiệm kỳ 25 đ/c, trong đó có 23 đảng viên chính thức. Cuối nhiệm kỳ số lượng đảng viên 23 đ/c, trong đó chuyển đi 05, chuyển đến 02, kết nạp 02 đ/c; có 01 đảng viên dự bị. Số đảng viên nữ chiếm 78,3% ( 18 đ/c)

2. Khó khăn:

Với đặc thù chi bộ nhà trường, thực hiện công tác chuyên môn nghiêm ngặt theo thời khóa biểu nhiều lúc không thể bỏ học sinh tự do; địa bàn một số đồng chí ở xa trường nên việc sắp xếp sinh hoạt chi bộ đúng đảng nhật và đảm bảo thời gian thỏa đáng còn gặp khó khăn.

II. Kết quả đạt được:

Nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ trường tiểu học Quang Thịnh tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, thực hiện việc: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động "Hai không" của Bộ GD&ĐT; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Không ngừng phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những khó khăn, đã chỉ đạo và lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong các mặt sau:

1. Kết quả đạt được :

Nhiệm kỳ 2015-2017, có 05 CSTĐ cấp cơ sở; 08 Giáo viên giỏi cấp huyện; 02 GVCNG cấp huyện. Trường đạt Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện 2 năm liền  và được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Kỷ cương, nề nếp nhà trường được duy trì tốt, phương pháp dạy học được đổi mới mạnh mẽ. Quan tâm giáo dục đạo đức cho cán bộ giáo viên, học sinh.

1.1 Chất lượng học sinh:

+ Chất lượng mũi nhọn:

Kết quả tham gia các kỳ thi, giao lưu trong năm học: 2015- 2016

+ Cuộc thi cấp huyện: đạt 55 giải trong đó: 08 giải nhất

                                                                      04 giải nhì

                                                                      22 giải ba

                                                                      21 giải khuyến khích

+ Cuộc thi cấp Tỉnh: 01 giải nhất ( Erobic)

+ Cuộc thi cấp Quốc gia: 01 huy chương Đồng (Erobic)

Kết quả tham gia các kỳ thi, giao lưu trong năm học: 2016- 2017

+ Cuộc thi cấp huyện: đạt 53 giải trong đó: 02 giải nhất

                                                                      04 giải nhì

                                                                      16 giải ba

                                                                      31 giải khuyến khích

+ Cuộc thi cấp Tỉnh: 01 giải KK ( IOE)

+ Chất lượng đại trà:

- Trẻ 6 tuổi ra lớp Nghị quyết đề ra : 100%.      Thực hiện 100%

- Phổ cập : PCGDTH Mức độ 2                           Thực hiện PCDGTH mức độ 3

- Học sinh lớp 5 HTCT Tiểu học tỉ lệ 100%;                    Thực hiện 100%   

- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 95,5 %  Thực hiện 100% kế hoạch

- Năng lực  đạt 100%; Phẩm chất đạt 100%.                    Thực hiện 100% kế hoạch

- Học sinh được khen thưởng : 335 học sinh xuất sắc chiếm 41.7 %; 168 học sinh khen từng mặt chiếm 20.9%

1.2.Chất lượng đội ngũ :

Chi bộ đã tập trung chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nội dung chương trình theo Quyết định 16/BGD&ĐT; chuẩn kiến thức-kỹ năng các môn học. Thực hiện cuộc vận động “Hai không” do Bộ giáo dục phát động bằng hình thức tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện nội dung cuộc vận động, 100% CB/GV/NV đều thực hiện ký cam kết; phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện cuộc vận động. Phối hợp chặt chẽ giữa tổ, khối chuyên môn đến nhà trường xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần. Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh năng khiếu. Đánh giá học sinh một cách công bằng, khách quan theo thông tư 22 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 30 của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học. Chú trọng phát triển năng lực, rèn kỹ năng sống, phát triển phẩm chất đạo đức cho học sinh.

- Tổng số : 43 đ/c (trong đó biên chế : 40 đ/c; 03 hợp đồng)

+ ĐH: 15đ/c ; CĐ: 22đ/c ; TC: 06 đ/c

+ Trung cấp lý luận: 03 đ/c

- Giáo viên Giỏi cấp trường trở lên 60%                     Thực hiện 78% ( xong GVG cấp cơ sở, cấp Tỉnh còn hạn chế.)

BHTT:80%                                                             Thực hiện Trên 90%

BHYT: 85%                                                                 Thực hiện Trên 98%( xong vẫn chưa hoàn thành theo công văn chỉ đạo)

-Danh hiệu tập thể:

+ Nhà trường: TTLĐTT                            Thực hiện đạt Nghị quyết đề ra.

+ Công đoàn: VM                                     Thực hiện đạt Nghị quyết đề ra.

+ Đoàn đội : VM                                       Thực hiện đạt Nghị quyết đề ra.

Xếp thứ : từ 10- 15                               Thực hiện: Năm 2015- 2016 xếp thứ 11

                                                                            Năm 2016- 2017 xếp thứ 18

 

1.3. Về cơ sở vật chất:

- Trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương để xây dựng bổ sung cơ sở vật chất, tăng cường các điều kiện dạy và học kết quả :

+ Xây được 01 nhà vệ sinh kiên cố tại khu B

+ Xây được 06 phòng học kiên cố khu A ( trị giá 2 tỷ đồng)

+ Làm mới và sửa chữa nhà xe khu B.

+ Ốp lát và xây mới 15 bồn hoa, cây cảnh trên sân trường khu A

+ Mua sắm bàn ghế phòng họp và hơn 100 bộ bàn ghế học sinh và nhiều trang thiết bị khác

1.4. Công tác xã hội hóa giáo dục:

Do làm tốt công tác tuyên truyền XHHGD, được sự đồng thuận của Hội phụ huynh và các lực lượng khác trong xã hội nên cảnh quan nhà trường được tu sửa nâng cấp, CSVC được sửa chữa bổ sung như: hệ thống cửa nhà tầng khu A, nhà xe khu B, hệ thống điều hòa phòng họp hội đồng, trang trí các lớp, bồn hoa, cây cảnh trên sân trường, cảnh quan nhà trường luôn đảm bảo xanh- sạch- đẹp cụ thể:

+ Năm học 2015- 2016: tổng số ủng hộ hiện vật và tiền mặt trị giá: 60 triệu đồng

+ Năm học 2016- 2017: tổng số ủng hộ hiện vật và tiền mặt trị giá: 65triệu đồng       +Năm học 2017- 2018: tổng số ủng hộ hiện vật và tiền mặt trị giá: 45 triệu đồng

1.5. Công tác tài chính, báo cáo:

- Thực hiện các khoản thu theo đúng công văn chỉ đạo của cấp trên. Qua các đoàn kiểm tra kết luận không có sai phạm. Đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên, nhân viên học sinh đúng đủ, kịp thời. Đầy đủ hồ sơ tài chính theo quy định. Thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách để tăng thu nhập, chi phúc lợi cho cán bộ giáo viên vào dịp lễ, tết.

- Công tác báo cáo thực hiện đảm bảo thông tin liên lạc, đúng quy định.

1.6. Tình hình trật tự an ninh trong nhà trường:

- Duy trì trật tự anh ninh tốt, không để xảy ra mất mát tài sản. Duy trì cổng trường an toàn giao thông. Sử dụng và bảo quản hiệu quả trang thiết bị trong nhà trường. Không có giáo viên, học sinh mắc các tai tệ nạn xã hội. Có nhận thức tốt về lập trường tư tưởng chính trị.

          2. Công tác xây dựng Đảng:

- Tập thể: đạt chi bộ Trong sạch vững mạnh: 2 năm liền

- Cá nhân: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong đó có 03 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khen thưởng

- Tập thể:

- Cá nhân: 02 đ/v hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy tặng giấy khen

 a. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

- Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến tận đảng viên và cán bộ, giáo viên trong đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung chỉ đạo, lãnh đạo việc làm theo gương Bác Hồ một cách thiết thực, hiệu quả. Chi bộ tập trung chỉ đạo cho mỗi đảng viên và CBCC-VC đăng ký việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xây dựng kế hoạch thực hiện 100% đảng viên đã đăng ký và thực hiện việc làm theo; hàng tháng sinh hoạt chi bộ đảng viên báo cáo trước chi bộ những việc đã làm theo tấm gương của Bác, tổ chức rút kinh nghiệm trong việc thực hiện, tuyên dương những cá nhân thực hiện tốt.

- Thường xuyên quán triệt tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu của Đảng viên trong các hoạt động của nhà trường.

b. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, quản lý, phát triển đảng viên:

- 100% Đảng viên đều tham gia học tập tốt các Chỉ thị, Nghị quyết được tổ chức ở Đảng bộ, chi bộ và của ngành; Sau những đợt học tập chính trị, nhận thức của mỗi đảng viên, CBCC-VC được nâng lên và tạo nên sức mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ. Mỗi đảng viên luôn có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu trong công tác.

- Tạo điều kiện cho Cán bộ đảng viên tham gia học đại học, cao đẳng, trung cấp chính trị đến cuối nhiệm kỳ có 2 đ/c có trình độ lý luận chính trị trung cấp. 95.6% đảng viên có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.

- Không ngừng duy trì và phát triển số lượng đảng viên, trong nhiệm kỳ 2015- 2017 kết nạp 02 đảng viên; bồi dưỡng 01 quần chúng ưu tú giúp đỡ phấn đấu vào đảng.

- Phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên theo từng mảng công việc, phù hợp với tình hình đơn vị và nhiệm vụ của chi bộ.

- Tổ chức phân tích, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đúng quy định theo hướng dẫn của cấp trên. Nhiệm kỳ qua Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên tham gia sinh hoạt thường kỳ có chất lượng, đóng đảng phí đầy đủ, đúng quy định. Làm tốt công tác chuyển đảng viên đi, đến đảm bảo nguyên tắc.

c. Công tác kiểm tra, giám sát :

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy. Hàng năm cấp ủy chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát từng đảng viên trong việc thực hiện đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông qua công tác kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm; phát hiện, nhắc nhở, ngăn ngừa kịp thời những sai phạm. Nghiêm túc phê bình những đảng viên chưa thật sự gương mẫu trong công tác, thực hiện tinh thần phê và tự phê để xây dựng tổ chức Đảng.

Kịp thời khuyến khích, động viên những đảng viên có thành tích trong công tác, tạo điều kiện cho mỗi đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính vì thế trong nhiệm kỳ qua không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong đơn vị hay vượt cấp.

Trong nhiệm kỳ đã kiểm tra được 08 đồng chí; giám sát 08 đồng chí đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

3. Chi bộ lãnh đạo BGH nhà trường, các tổ chức đoàn thể.

Chi bộ đã tập trung xây dựng tốt mối đoàn kết trong nội bộ nhà trường, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ với Công đoàn, TTrND, Đoàn thanh niên, Đội TNTP. Thực hiện tốt Nghị định 71/CP về quy chế dân chủ ở đơn vị tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Ban đại diện CMHS, các ban ngành đoàn thể trong xã.

Chi bộ đã tập trung chỉ đạo cho các đoàn thể trong đơn vị, chỉ đạo tổ chức công đoàn phát động các phong trào thi đua  phát động các phong trào thi đua, các đợt phát động của ngành của địa phương như: Hội khoẻ Phù Đổng, VN-TDTT. Thực hiện đóng góp kịp thời và đầy đủ các loại quỹ do cấp trên phát động. Kịp thời thăm hỏi động viên cán bộ đảng viên, CC-VC gặp rủi ro, hoạn nạn. Động viên đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình.

Chỉ đạo đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong tổ chức các hoạt động ngoại khóa, qua đó giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước; tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt các ngày lễ lớn như 20/11, 22/12, 03/02; 26/3; 30/4; 19/5 ...

Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể thực hiện tốt an ninh trường học, phòng chống tai tệ nạn xã hội, không có hiện tượng các tệ nạn xã hội xâm nhập và trường học. Thực hiện tốt bảo hộ lao động và ATVS trong trường học.

4. Kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy nhiệm kỳ 2015- 2017

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017 đã bầu cấp ủy gồm 03 đ/c trong đó 01 đ/c bí thư; 01 đ/c phó bí thư và 01 đ/c ủy viên; tại phiên họp thứ nhất của chi ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các lĩnh vực; xây dựng quy chế làm việc của chi ủy trình Đảng ủy phê duyệt; hàng năm cấp ủy chi bộ căn cứ vào chương trình công tác của Đảng ủy và các kế hoạch đã cụ thể từng nội dung để xây dựng kế hoạch cho phù hợp. Cấp ủy luôn duy trì mối quan hệ công tác với đảng ủy, với các thành viên trong lãnh đạo nhà trường trong triển khai nhiệm vụ và tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Chi ủy đã thực hiện nghiêm túc quy chế sinh hoạt, hàng tháng họp chi ủy thống nhất nội dung, phân công cụ thể trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ. Đã nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy chi bộ quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội đảng các cấp, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy, huyện ủy và đảng ủy xã.

Trong nhiệm kỳ qua chi ủy chi bộ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao đạo đức nhà giáo, thực hiện Nghị quyết Trung ương IV về chống biểu hiện suy thoái đạo đức “ Tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Chi ủy đã làm tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, công tác KTGS của chi bộ; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng động viên và biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến xuất sắc, thúc đẩy các phong trào thi đua của nhà trường.

III. Tồn tại khuyết điểm:

  1. Về công tác xây dựng đảng:

Với đặc thù chi bộ nhà trường, thực hiện công tác chuyên môn nghiêm ngặt theo thời khóa biểu nhiều lúc không thể bỏ học sinh tự do; địa bàn một số đồng chí ở xa trường nên việc sắp xếp sinh hoạt chi bộ đúng đảng nhật và đảm bảo thời gian thỏa đáng còn hạn chế.

Một số đảng viên tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa thực sự tiền phong gương mẫu phát huy vai trò đảng viên. Việc thường xuyên học tập, rèn luyện để nâng tầm hiểu biết còn chậm, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chưa thật nhiệt tình, chưa có chiều hướng phát triển, tính phê và tự phê chưa cao.

Việc báo cáo và lưu trữ hồ sơ chưa kịp thời và chưa khoa học.

  1. Công tác chỉ đạo chính quyền; công tác chuyên môn.

Cơ sở vật chất chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, đội ngũ giáo viên còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học 2 buổi/ngày.

*Về công tác chuyên môn:

 Trong chỉ đạo chuyên môn chưa thật sự chủ động, sáng tạo . Có lúc chưa sát sao trong công tác chỉ đạo. Một số giáo viên tinh thần trách nhiệm và ý thức học hỏi ,bồi dưỡng chưa cao, còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa.

Khi thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư mới, nhà trường chưa bám sát vào các tiêu chí thi đua của phòng giáo dục nên kết quả xếp loại thi đua của nhà trường chưa bền vững.

Chưa có biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng đội ngũ một cách vững chắc (đội ngũ giáo viên giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh chưa vững mạnh)

  1. Công tác chỉ đạo các đoàn thể trong nhà trường:

Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể trong nhà trường  có lúc chưa thực sự sâu sát, chưa có yêu cầu cụ thể trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ chức mình. Công đoàn chưa thực sự là đòn xeo thúc đẩy chuyên môn, chưa thực sự nắm bắt tư tưởng của đoàn viên công đoàn để kịp thời chấn chính, tuyên truyền giáo dục về ý thức và trách nhiệm  trong thực hiện nhiệm vụ. Chưa chủ động sáng tạo trong các hoạt động.Đoàn thanh niên do lực lượng  mỏng nên các hoạt động còn nhiều hạn chế.Chưa chủ động, sáng tạo ,phát huy vai trò cánh tay phải đắc lực của Đảng. Đội thiếu niên:Việc Xây dựng đội ngũ tự quản,phối hợp với GVCN  giáo dục phẩm chất đạo đức, rèn kỹ năng giao tiếp, giữ vệ sinh môi trường, trang trí trường lớp có lúc còn hạn chế. 

IV. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:

1. Nguyên nhân:

1.1.Nguyên nhân chủ quan:

- Cấp ủy chi bộ có lúc chưa quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chưa  mạnh dạn đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu trong tình hình nhiệm vụ mới.

- Một số đảng viên chưa thực sự cố gắng, còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu gương mẫu.

- Một số CB/GV/NV thiếu cố gắng trong công việc, chưa nhiệt tình trong công tác giáo dục học sinh.

- Việc áp dụng các phương pháp dạy học ở một số giáo viên chưa phù hợp với đối tượng học sinh dẫn đến chất lượng chưa cao.

1.2. Nguyên nhân khách quan:

-Do công việc nhiều , chồng chéo nên thời gian nghiên cứu nghị quyết, học tập các chỉ thị , văn bản để áp dụng chỉ đạo còn hạn chế. Thời gian phải giải quyết công việc hành chính, chỉ đạo BGH điều hành hoạt động dạy và học và các công tác khác chiếm nhiều thời gian.

- Địa bàn rộng, nhiều học sinh nhà hơi xa trường, hay nghỉ học cách nhật, nên ảnh hướng đến chất lượng dạy và học. Học sinh chủ yếu con nhà nghèo, đông con, chưa cố gắng trong học tập.

- Nhận thức của một số phụ huynh chưa đầy đủ, còn hạn chế về việc học tập của con em.

- Cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng cho việc dạy học 2 buổi/ngày.

- Việc chỉ đạo của cấp trên có việc, có lúc chưa đồng bộ, thay đổi nhiều nên việc thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn.

2. Bài học kinh nghiệm:

Để thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục cần:

Một là: Chi bộ cần tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghi quyết của các cấp ủy Đảng, đường lối, chính sách của Nhà nước đến tận đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ. Xây dựng kế hoạch thực hiện của chi bộ sát với tình hình thực tế của đơn vị dựa trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Hai là:  Làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tầng lớp nhân dân để đẩy mạnh phong trào XHHGD. Triển khai thực hiện kế hoạch triệt để có sự giám sát, theo dõi, kiểm tra, đánh giá của chi bộ.

Ba là: Hàng tháng sinh hoạt thường kỳ đánh giá, nhận xét những ưu, khuyết điểm, tồn tại để kịp thời khắc phục, bổ sung những hạn chế, thiếu sót. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị, xây dựng tốt mối đoàn kết trong nội bộ, phát huy quyền làm chủ của mỗi người. Không ngừng phát động phong trào thi đua trong đơn vị về thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua. Động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích trong các hoạt động. Nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm đảng viên vi phạm điều lệ Đảng. Hàng kỳ phân loại đảng viên một cách công bằng, khách quan công khai.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NHIỆM KÌ 2018 - 2020

I. Phương hướng mục tiêu tổng quát:

1. Phương hướng chung:

Nhiệm kỳ 2018- 2020, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Tỉnh Đảng lần ...; Nghị quyết Huyện Đảng bộ lần ....; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quang Thịnh lần thứ XVII. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí; chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh; đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; duy trì  Trường đạt chuẩn Quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;

Chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến tận đảng viên và cán bộ CC-VC trong đơn vị. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho mọi đảng viên thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lê-Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu trong nhiệm kỳ duy trì tốt Chuẩn Quốc gia mức độ 1, PCGDTH mức độ 3; công tác Đánh giá ngoài mức độ 2.

2. Mục tiêu tổng quát:

 - Quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến tận đảng viên và cán bộ giáo viên.

 - Tiếp tục việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việchọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”; cuộc vận động "Hai không"; cuộc vận động "Mỗi thầy,cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 - Chú trọng  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, cán bộ quản lí giỏi. Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện tốt nội dung, chương trình theo Quyết định 16 của Bộ; chuẩn kiến thức- kỹ năng các môn học; thực hiện việc theo dõi đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2014 đánh giá học sinh tiểu học, đổi mới mạnh mẽ về phương pháp dạy học, các thể hóa các đối tượng học tập, tập trung phát triển năng lực và phẩm chất đạo đức cho học sinh.

- Tăng cường công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng CSVC từng bước hiện đại hoá, kiên cố hoá đảm bảo theo yêu cầu trường chuẩn quốc gia vừa là trường trọng điểm của huyện.

3. Mục tiêu cụ thể:

3.1. Một số chỉ tiêu chính trong Nhiệm kỳ 2018- 2020

- Trường: Giữ vững chuẩn mức độ I

                 Đánh giá ngoài mức độ II

                 Phổ cập : PCGDTH mức độ III

3.2 Chất lượng đội ngũ

-Tỷ lệ giáo viên giỏi: Cấp Trường: 70% trở lên       Xếp loại:  Xuất sắc: 20% trở lên

                                Cấp Cơ sở: 40% trở lên                         K: 50% trở lên

                                CấpTỉnh : 10- 15%  trở lên                   TB: 30%

3.3 Chất lượng học sinh:

- Tuyển sinh: 100%

- Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 98%

- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, không để HS bỏ học và HS trong độ tuổi ở ngoài nhà trường;

- Động viên học sinh khuyết tật học hòa nhập (Duy trì  HS học hòa nhập)

*. Chất lượng giáo dục toàn diện

- HS Xếp loại xuất sắc: 40% trở lên

- Khen từng mặt (TT) : 20% trở lên

- Năng lực: 99.6%

- Phẩm chất: 100%

- Hoàn thành chương trình lớp học: 99,6%

- VNTDTT: xếp thứ 10- 15

- Lớp vở sạch chữ đẹp: 50%

3.4. Danh hiệu thi đua:

+ CSTĐ cấp tỉnh: 01 đ/c = 3%

+ CSTĐ cấp cơ sở: 03 đ/c = 5-7%

+ LĐTT: 50 – 60%

+ Nhà trường: TT LĐTT            xếp thứ 10- 15

+ Công đoàn: VM

+ Đoàn đội: VM

+ Chi bộ: TSVM

3.5. Một số chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ:

-  Kết nạp : 02 đ/v

- Chuyển chính thức: 02 đ/c ( đ/c Liên, đ/c Như vào tháng 6; tháng 8/2018)

- Kiểm tra giám sát: hoàn thành tốt theo chỉ tiêu cấp trên giao.

- Giáo dục chính trị tư tưởng: thực hiện Tốt

- Tham gia học tập Nghị quyết, Chỉ thị, viết bài thu hoạch: thực hiện 100%, có chất lượng.

- Sinh hoạt chi bộ: thực hiện nghiêm túc và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Chất lượng đảng viên hàng năm: 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Chi bộ đạt chi bộ TSVM

II. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị:

Chi bộ tập trung chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm học, bám sát hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ, các công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở, phòng đã được cụ thể hóa của ngành.

Tập trung công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, chuẩn mực trong công tác. Chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt nội dung, chương trình SGK theo Quyết định 16/BGD và chuẩn kiến thức- Kỹ năng các môn học. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống; kỹ năng giao tiếp; giáo dục bảo vệ môi trường biển đảo cho HS.

Quán triệt và thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục, phân quyền và tăng cường trách nhiệm cho giáo viên; chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức-kỹ năng. Chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt PPDH Bàn tay nặn bộtcác kỹ thuật dạy học tích cực vào trong dạy học. Tăng cường công tác quản lý, chủ động việc kiểm tra soát xét chất lượng dạy và học trên lớp. Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công tác phụ đạo HS yếu; tập luyện Văn hóa, văn nghệ, TDTT. Đảm bảo chế độ hội ý, sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp, thao giảng, dạy thể hiện. Giao cho chuyên môn và Công đoàn phối hợp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, đảm bảo hàng năm có giáo viên giỏi tỉnh; giỏi huyện tăng hơn nhiệm kỳ qua.

  Tăng cường công tác chỉ đạo cho giáo viên tự làm đồ dùng dạy học đảm bảo 100% tiết dạy có đồ dùng dạy học. Mỗi giáo viên tự làm 1 đến 3 đồ dùng dạy học có giá trị sử dụng để phục vụ cho dạy và học.

 Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, hiệu quả giờ dạy, hồ sơ, bảng tổng hợp điểm, nhận xét bài của giáo viên. Đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư 22/BGD&ĐT về đánh giá chất lượng giáo dục học sinh tiểu học; xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Phấn đấu đạt những chí tiêu sau:

Tăng cường công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng; chính quyền địa phương; Ban đại diện cha mẹ học sinh đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục. Nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu, chiến lược phát triển giáo dục của Đảng. Xây dựng CSVC trường học theo đúng quy hoạch trường lớp đến 2020, xây dựng đủ phòng học. Xây dựng kế hoạch sát đúng với điều kiện thực tiễn, phát huy trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tăng cường công tác thực hiện quy chế dân chủ, vận động nhân dân tham gia vào công tác giáo dục. Phối hợp tốt mối quan hệ giữa Nhà trường- Gia đình- Xã hội về việc đánh giá chất lượng giáo dục.

Tham mưu, phối hợp với các cấp, hội khuyến học xã thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài, làm tốt công tác xây dựng chi hội khuyến học ngày càng phát triển góp phần xây dựng Hội khuyến học ở địa phương để thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết về công tác khuyến học đưa phong trào ngày càng đi lên.

2. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

2.1. Giáo dục tư tưởng chính trị:

- Kiện toàn Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018- 2020, xây dựng Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018- 2020 sát đúng với tình hình thực tế của địa phương và  đơn vị, bám sát Nghị quyết cấp trên.

- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức về tư tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Kịp thời và chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những quan điểm sai lệch, mơ hồ, mất cảnh giác. Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết TW 4 khóa XII đến toàn thể CBCC-VC trong đơn vị và thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

- Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, của ngành. Nâng cao bản lĩnh chính trị, chống tư tưởng bảo thủ, xa rời quần chúng. Kịp thời uốn nắn những lệch lạc về nhận thức, xử lí nghiêm những hành vi cố ý làm sai lệch sự thật. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

- Chỉ đạo việc tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018" theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung chỉ đạo, lãnh đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả; thực hiện Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 về việc giám sát trong Đảng, thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; thực hiện  kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017của Ban thường vụ tỉnh ủy về Môi trường, một số vấn đề về thiếu giáo viên, thiếu phòng học.... Song song với thực hiện cuộc vận động "Hai không"; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng việc ký cam kết thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết tháng, kỳ và năm.

2.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, quản lý, phát triển đảng viên:

- Tham gia học tập đầy đủ các đợt học tập chính trị, chuyên đề do Đảng bộ và ngành tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập các lớp bồi dưỡng chính trị, học đại học, cao đẳng để không ngừng nâng cao nhận thực về đường lối của Đảng và năng lực chuyên môn. Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống cho mọi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Đảm bảo nề nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần phê và tự phê trong chi bộ đảm bảo tính dân chủ công khai. Làm tốt công tác phân loại tổ chức cơ sở Đảng và phân loại đảng viên hàng năm một cách nghiêm túc đúng với điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Phấn đấu 100% Đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.Thực hiện tốt kế hoạch số 63-KH/HU ngày 23/8/2017 của huyện ủy Lạng Giang về việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên cả về số lượng và chất lượng, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 02 đảng viên và giới thiệu 02 đoàn viên đi học cảm tình đảng.

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo của cấp ủy, thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng. Thực hiện đảm bảo ngày, giờ công lao động, đau ốm, thai sản, nghỉ chăm sóc con ốm đau, hưởng lương theo chế độ Bảo hiểm, nghỉ không lý do không hưởng lương.

- Luôn luôn gần gũi quần chúng và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôn trọng ý thức tổ chức, kỷ luật của Đảng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực công tác. Luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của quần chúng để kịp thời bổ sung thiếu sót trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo.

- Đảm bảo chế độ sinh hoạt thường kỳ chi bộ 1lần/tháng.

- Kịp thời động viên, khuyến khích những đảng viên có thành tích trong công tác. Mỗi đảng viên có trách nhiệm đóng đảng phí đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng:

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng viên. Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát để tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Kịp thời ngăn chặn, uốn nắn, khắc phục không để đảng viên vi phạm kỷ luật. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, thực hiện đúng điều lệ Đảng và 19 điều đảng viên không được làm, các quy định của cấp trên. Kiên quyết xử lý kỷ luật những đảng viên vi phạm điều lệ Đảng.

Tăng cường công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng; chính quyền địa phương; Ban đại diện cha mẹ học sinh đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục. Nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu, chiến lược phát triển giáo dục của Đảng. Xây dựng CSVC trường học theo đúng quy hoạch trường lớp đến 2020, xây dựng đủ phòng học. Xây dựng kế hoạch sát đúng với điều kiện thực tiễn, phát huy trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tăng cường công tác thực hiện quy chế dân chủ, vận động nhân dân tham gia vào công tác giáo dục. Phối hợp tốt mối quan hệ giữa Nhà trường- Gia đình- Xã hội về việc đánh giá chất lượng giáo dục.

Tham mưu, phối hợp với các cấp, hội khuyến học xã thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài, làm tốt công tác xây dựng chi hội khuyến học ngày càng phát triển góp phần xây dựng Hội khuyến học ở địa phương để thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết về công tác khuyến học đưa phong trào ngày càng đi lên.

2.4. Chỉ đạo công tác các đoàn thể trong đơn vị.

 Làm tốt công tác phối hợp giữa chi bộ với các tổ chức trong nhà trường: Công đoàn, Đoàn thanh niên và Đội TNTP Hồ Chí Minh tạo nên sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phát động phong trào văn nghệ, TDTT, xây dựng gương điển hình trong phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cụ thể:

*. Công đoàn:

+ Làm tốt công tác tham mưu với chuyên môn, đảm bảo cơ bản về điều kiện sinh hoạt; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCC-VC.

+ Tổ chức lối sống ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo tính thẩm mĩ và tính giáo dục. Tổ chức trồng cây, trồng hoa, vườn thực hành, tổ chức chăm sóc thi đua giữa các tổ Công đoàn.

+ Làm tốt công tác thăm hỏi động viên những đoàn viên đau ốm, hoạn nạn và có hoàn cảnh khó khăn, phát động phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, tổ chức giao lưu nhân ngày lễ 20/10; 20/11; 8/3; 26/3...với nhiều hình thức như: Trao đổi học tập kinh nghiệm, tọa đoàn, giao lưu văn nghệ, TDTT ...

*. Đoàn thanh niên:

- Phải xây dựng tổ chức đoàn vững về số lượng, mạnh về chất lượng, hàng tháng phát động phong trào thi đua sôi nổi trong đơn vị, làm 1 công trình đoàn thanh niên để chào mừng các sự kiện trọng đại.

- Tổ chức giao lưu, kết nghĩa các chi đoàn khác trong các ngày chủ điểm.

*. Đội TNTP Hồ Chí Minh:

- Tổ chức các hoạt động vui chơi, học tập nhằm đa dạng hóa các hoạt động học tập, vui chơi nhằm phát huy khả năng sẵn có của học sinh. Tăng cường các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca, giáo dục kỷ năng sống cho HS. Chỉ đạo tốt công tác hoạt động Đội-Sao nhi đồng, tăng cường ca múa hát tập thể, sinh hoạt đội sao, tổ chức giao lưu TDTT- văn nghệ, Thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ; Hội khỏe Phù đổng,...

- Làm 01 công trình Trồng bồn hoa và chăm sóc thư viện xanh chào mừng Đại hội chi bộ.

Đại hội chi bộ nhiệm kì 2018-2020 là đại hội của đoàn kết và đổi mới. Nhiệm vụ đặt ra cho chi bộ là hết sức nặng nề đòi hỏi phải có sự nỗ lực quyết tâm cao, có sự nỗ lực của toàn chi bộ. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, khẳng định vai trò sức mạnh đoàn kết thống nhất trong Đảng, vai trò điều hành của Chi bộ và năng lực của mỗi đảng viên, toàn thể đảng viên trong chi bộ đoàn kết một lòng xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị phát triển toàn diện, đạt các chỉ tiêu đề ra.

 

 

        Nơi nhận:                                                                  - Đại hội Chi bộ NK 2018-2020;                                          

- Đảng ủy Xã Quang Thịnh;                                       

- Lưu Chi bộ.                                                                  

 

              T/M. CHI BỘ

              BÍ THƯ

 

 

 

                Phạm Thị Loan

                                     

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 11 : 126
Năm 2020 : 1.783